Telefon: +420 775 066 065 | Email: vasek.stejskal72@seznam.cz

Činnost podzim 2020 – jaro 2021


I když všem známá pandemická situace kolem COVID 19 sportu moc nepřeje, oddíl rychlostní kanoistiky SK Žamberk nezahálel aspoň v opravách a úpravách loděnice a okolí. Trénování sice bylo velice náročné a podle aktuálních omezení jsme někdy pouze individuálně, jindy jeden sportovec – jeden trenér, nebo dvojice apod. To ale zažívali všechny sporty a vlastně máme trochu štěstí, že náš sport je venkovní a nebyli jsme odkázáni pouze na tělocvičnu a bazén, který jsme mimo jiné navštívili asi pětkrát. Naproti tomu jsme naplno využili sněhové podmínky a najezdili spoustu km na běžkách, hlavně na stopách v Žamberku za Albertinem. Velký dík patří Honzovi Kubíčkovi a Tomáši Strnadovi za úpravu těchto tratí.

Jak už jsem výše psal věnovali jsme se úpravám a nutným opravám loděnice. Už na podzim jsme započali s terénní úpravou před a pod loděnicí. Hlavní opravy proběhly uvnitř loděnice. Nejprve jsme začali s rozšířením šaten kdy už aspoň deset let se využívala pouze jedna, vytvořením nových dveří se podařilo využít málo využívanou místnost pro ubytování a změnit ji na chlapeckou šatnu, původní zůstala dívkám. Ze společenské místnosti jsme udělali postupem času už jen posilovnu a malá klubovna vznikla v bývalé šatně dívek. Všechny stěny byly nově obloženy palubkami a posilovna vybavena o nejnutnější cvičební pomůcky včetně dvou trenažérů na pádlování. To znamená, že k venkovní  cross-autové posilovně přibylo i místo na cvičení za nepříznivého počasí. Šatny které  budou pravděpodobně příští rok dovybaveny jednotlivými skříňkami přiblíží zázemí loděnice standardům 21 století. Poděkování patří všem členům oddílu a rodičům, kteří nemalou měrou pomohli vše zrealizovat.

 

Při dnešním postupném rozvolňování pandemické situace už opět trénujeme a trénovat budeme i celé prázdniny.

Tím chceme pozvat nové děti, které už doma nebaví pouze sedět a chtějí se hýbat na čerstvém vzduchu nebo se lépe naučit pádlovat a sportovat. 

Za trenéry SK vás zve Stejskal Václav závodní družstvo a Švábová Renata mladší přípravka a benjamínci. Více informací na http://kanoistikazamberk.cz/contact/ 

FOTO Z REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ

Have any Question or Comment?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hlavní sponzoři

Rubriky

Archivy